Βασιλική Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ, Ἡ συνωμοσία τοῦ Κουρκούα στὸ «Βίο Βασιλείου», Βυζαντινά Σύμμεικτα, 6|1985, 53-58


 Vassiliki VlyssidouLe complot de Kourkouas d'après la «Vie de Ba­sile» Selon l'avis de l'auteur, des raisons politiques ont poussé Constantin Porphyrogénète à raconter le complot de Kourkouas d'une façon sommaire. En le situant chronologiquement quelques années plus tôt et en passant sous silence des détails qui contribueraient à une appréciation objective ses dimensions, le Porphyrogénète s'éfforce de le séparer des circonstances politiques et sociales, qui dominaient à la fin du règne de Basile Ier

Follow EKT: