Ευτυχία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ πρῶτες ἐγκαταστάσεις Βενετῶν στὴν Κύπρο, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 5|1983, 303-332


    Eutychia PapadopoulouLa première installation des Vénitiens à l'île de Chypre Un acte privé contenu dans le code 190 de la bibliothèque Querini Stampalia, rédigé dans le but de mémoriser les biens fonds que les Vénitiens possédaient dans l'île de Chypre, nous permet d'avoir une idée assez précise des aventures de la communauté vénitienne, installée dans la ville et le district de Limassol depuis la première décennie du XIIIe siècle. Réédition et commentaire de l'acte, publié pour la première fois par G. M. Thomas. 

Follow EKT: