Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Η Δέηση του Αγγέλου στο Μουσείο Κανελλοπούλου και η χρήση του ανθιβόλου της κατά το 15ο αιώνα, , 27|2006, 283-296


Αναλυτική μελέτη ενυπόγραφης εικόνας Δέησης του Αγγέλου στο Μουσείο Κανελλοπούλου, με τον ένθρονο Παντοκράτορα στο κέντρο, και στα πλάγια την Παναγία και τον Ιωάννη Πρόδρομο σε δέηση. Εξετάζονται οι παραλλαγές του θέματος σε εικόνες του 15ου αιώνα και διαπιστώνεται, ότι με βάση έργα του Αγγέλου, διαμορφώνεται ανθίβολο που χρησιμοποιείται στη συνέχεια από άλλους κρητικούς ζωγράφους, όπως ο Νικόλαος Τζαφούρης και ο Νικόλαος Ρίτζος, και διαδίδεται στις κρητικές εικόνες του β΄ μισού του 15ου αιώνα.

Follow EKT: