Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Η εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ με δώδεκα σκηνές του κύκλου του στην Καλαμάτα. Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα, , 26|2005, 241-262


Παρουσιάζεται η εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ, με δώδεκα σκηνές στο πλαίσιο, που εντοπίστηκε στην Καλαμάτα (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) και αποδίδεται στον Γεώργιο Κλόντζα. Εξετάζεται η εικονογραφία του όρθιου αρχαγγέλου, που πατάει επάνω σε σαρκοφάγο με νεκρή γυναίκα, καθώς και οι σκηνές του σπάνιου κύκλου του αρχαγγέλου. Εντοπίζονται οι πηγές της εικονογραφίας σε δυτικές χαλκογραφίες και οι ομοιότητες με γνωστά εικονογραφημένα χειρόγραφα του ζωγράφου.

Follow EKT: