Καλλιόπη-Φαίδρα ΚΑΛΑΦΑΤΗ, Κρητική εικόνα της Εις Άδου Καθόδου σε ιδιωτική συλλογή, , 22|2001, 173-180


Η εικόνα της Εις Άδου Καθόδου (0.495Χ046μ) εντοπίστηκε το 1998 στην TempleGallery του Λονδίνου σε άριστη κατάσταση. Η παράσταση ακολουθεί Παλαιολόγειο πρότυπο, με πλησιέστερο παράδειγμα την τοιχογραφία του ναού της Περιβλέπτου στον Μυστρά, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τους Κρητικούς ζωγράφους σε μια σειρά εικόνων του 15ου αιώνα. Τα έργα αυτά που παρουσιάζουν μικρές μόνο εικονογραφικές διαφορές, θα αποτελέσουν το πρότυπο για την εικονογραφία της Ανάστασης στις περισσότερες φορητές εικόνες της Μεταβυζαντινής περιόδου. Τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά στοιχεία προσγράφουν την εικόνα σε κρητικό εργαστήριο του τέλους του 15ου και των αρχών του 16ου αιώνα. 

Follow EKT: