Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Εικόνα του αγίου Νικολάου με βιογραφικές σκηνές. Ένα άγνωστο έργο του Γεωργίου Κλόντζα, , 22|2001, 393-416


Στo Μουσείο TorrejondeArges κοντά στη Μαδρίτη εντοπίστηκε εικόνα του αγίου Νικολάου με δώδεκα σκηνές στο πλαίσιο, που μπορεί να αποδοθεί στον κρητικό ζωγράφο Γεώργιο Κλόντζα. Η εικόνα παραβάλλεται με γνωστές κρητικές εικόνες του ίδιου θέματος ( Πάτμος, Βενετία, Αθήνα). Εξετάζεται η εικονογραφία του ένθρονου ιεράρχη, οι δέκα βιογραφικές σκηνές του, καθώς και οι δύο παρένθετες σκηνές σε καίρια θέση, στο άνω τμήμα του πλαισίου: Ο Αποκεφαλισμός της αγίας Παρασκευής και ο Λιθοβολισμός του αγίου Στεφάνου.

Follow EKT: