Νανώ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ, Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου, , 13|1988, 215-246


Μη διαθέσιμη περίληψη

Follow EKT: