, ΧΡΟΝΙΚΟ, Ενημερωτικό Δελτίο, 36|2011, 111-125


Χρονικό, σ. 111. Σύλλογος Πιεμόντε-Ελλάδα «Σαντόρρε ντι Σανταρόζα» , σ. 112. Έκθεση: Η Θάλασσα στα ομηρικά έπη, σ. 114. Διεθνές Συνέδριο: Ο Δοσίθεος στη σερβική ιστορία και παιδεία, σ. 115. ΙΑ΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, σ. 117. 37ο Συνέδριο της Γαλλικής Εταιρείας Συγκριτικής Φιλολογίας, σ. 118. Ημερίδα: Γραφή και Δημιουργία, σ. 119. Για την Εύη Ολυμπίτου, σ. 121.

Follow EKT: