, Χρονικό, Ενημερωτικό Δελτίο, 37|2012, 82-90


Χρονικό, σ. 82-90. Διεθνές συνέδριο: The Patriarchate of Constantinople in Context and Comparison, σ. 83-84. Συμπόσιο: Ναυπλιακή Επανάσταση 1862. Εορτασμός 150 χρόνων, σ. 84-86. Συνέδριο: Λέσβος 1912. Από την οθωμανική στην ελληνική επικράτεια, σ. 86-88. Συνέδριο: Το Άγιον Όρος στα χρόνια της Απελευθέρωσης, σ. 88-89. Έκθεση - Συμπόσιο: Anatolia Revisited, 1821-1922. Archaeological Exploration and the Legacy of Greece - Picturing Anatolia: The photographs of John Henry Haynes, σ. 89-90.

Follow EKT: