, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΝΕ, Ενημερωτικό Δελτίο, 36|2011, 31-67


Προγράμματα και έργα του ΙΝΕ, σ. 31. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα HePHaESTUS, σ. 32. Ερευνητικά προγράμματα «Θαλής», σ. 43. Αλχημεία στο Βυζάντιο, σ. 43. Η Μαύρη Θάλασσα και τα λιμάνια της, σ. 45. Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών, σ. 50. Νεοελληνική Γραμματολογία και Ιστορία των ιδεών, σ. 52. Ιστορία των οικισμών της Ελλάδας, 15ος-20ός αι., σ. 56. Αρχείο Κωνσταντίνου Ε. Σέκερη, σ. 59. Εγκυκλοπαίδεια του Ρομαντικού Εθνικισμού στην Ευρώπη, σ. 61. Υποτροφίες – Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, σ. 61. Πρακτική άσκηση φοιτητών στο ΙΝΕ, σ. 63. ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ – Παρουσίαση του διαδικτυακού τόπου και του DVD, σ. 65.

Follow EKT: