Γ. Ι. Θεοχαρίδης, Γεωργίου Χ. Χιονίδη, Ιστορία της Βεροίας (της πόλεως και της περιοχής). Τόμος Β' (Βυζαντινοί χρόνοι), Μακεδονικά, 10|1970, 303-308


No abstract

Follow EKT: