Στίλπων Π. Κυριακίδης, Βασιλείου Λαούρδα, Η Μητρόπολις Νευροκοπίου 1900-1907. Εκθέσεις των μητροπολιτών Νικοδήμου και Θεοδωρήτου, Μακεδονικά, 5|1963, 548-549


No abstract

Follow EKT: