Νέλλη Μελίδου-Κεφαλά, Euphrosyne Rizopoulou-Egoumenidou, Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th century. From traditional tanneries to modern industries (Η βυρσοδεψία στην Κύπρο από τον 16ο στον 20ό αιώνα. Από τα παραδοσιακά βυρσοδεψεία στις σύγχρονες βιομηχανίες), Μακεδονικά, 39|2010, 301-308


No abstract

Follow EKT: