Αθ. Ε. Καραθανάσης, Β. Δημητριάδης, Η Θεσσαλονίκη της παρακμής. Η Ελληνική Κοινότητας της Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του 1830 με βάση ένα οθωμανικό κατάστιχο απογραφής του πληθυσμού, Μακεδονικά, 31|1998, 437-442


No Abstract

Follow EKT: