Εντέν Φιούβες, Ένα άγνωστο χειρόγραφο του Γεωργίου Ζαβίρα στη βιβλιοθήκη του Σαιντεντρέ της Ουγγαρίας: "θέματα όπου επαρεδίδεν ο Γεώργιος Ζαβίρας τω τότε μαθητή αυτού Κωνσταντίνο Εμμανουήλ", Μακεδονικά, 6|1965, 99-105


No abstract

Follow EKT: