Μ. Γ. Σέργης, Γιώργος Μυτιληνός – Μ.Γ. Βαρβούνης, Οι ιερές σκήτες του Αγίου ΄Ορους, Αθήνα, εκδ. Χελάνδιον, 2007, σελ. 119, Μακεδονικά, 38|2009, 213


no abstract

Follow EKT: