Μιχάλης Α. Τιβέριος, Kostadin Kisyov, Thrace and Greece in ancient times, Part 1, Classcal age tumuli in the municipality of Kaloyanovo, Plovdiv 2005, σελ. 1-119, πίν. Ι – ΧΧΙΧ, Μακεδονικά, 36|2007, 257-260


no abstract

Follow EKT: