Αθ. Ε. Καραθανάσης, Η ελληνική λογιοσύνη των παραδουναβίων ηγεμονιών στον φαναριώτικο αιώνα. Αλέξανδρος Αμηράς ο Σμυρναίος: Βιογραφικά και εργογραφικά, Ο Ερανιστής, 17|1981, 244-266


no abstract

Follow EKT: