Γιώργος Κουτζακιώτης, Οι έρευνες του Villoison στην Κωνσταντινούπολη και στις Κυκλάδες (1784-1786). Νέα στοιχεία από επιστολές του προς τον Choiseul-Gouffier, Ο Ερανιστής, 29|2016, 47-88


Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά.

Follow EKT: