Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Συμβολή στη νεοελληνική προσωπογραφία. Έλληνες και ελληνόφωνοι φοιτητές στα μητρώα των Πανεπιστημίων της Βιέννης, της Ιένας, του Γκέτινγκεν και της Λιψίας (1700-1833), Ο Ερανιστής, 29|2016, 294-309


No abstract

Follow EKT: