Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Σωφρόνιος ο Συρόπουλος. Τα χρονικά όρια της θητείας του τρίτου μετά την Άλωση πατριάρχη κατά τη μαρτυρία του Θεόδωρου Αγαλλιανού, Ο Ερανιστής, 28|2011, 49-63


SÔPHRONIOS SYROPOULOSLes dates limites du sacerdoce du troisième patriarche après la chute de Constantinople selon le témoignage de Theodoros AgallianosTheodoros Agallianos, premier grand chartophylax du Patriarcat de Constantinople après la prise de la Ville par les Ottomans, a noté de sa main dans un manuscrit juridique que : (a) le troisième patriarche après la chute de Constantinople fut Sôphronios Syropoulos ; (b) il occupa le trône patriarcal pendant un an et demi ; c) son sacerdoce se termina par une révocation : «il fut chassé», note-t-il. Le présent travail explique d’abord la manière dont le texte d’Agallianos nous est parvenu et en examine la validité ; puis il évalue les informations qu’il contient concernant l’ordre des premiers patriarches après la chute de Constantinople et la durée du patriarcat de Sôphronios. Selon les dires d’Agallianos, il dut prendre fin à l’automne 1463. Par conséquent, un document patriarcal portant le nom de Sôphronios et prétendument émis en août 1464, non content d’être un faux quant à son contenu, comme on l’a déjà soutenu, porte en outre une date qui ne correspond pas au laps de temps où Sôphronios fut patriarche. DIMITRIS G. APOSTOLOPOULOS

Follow EKT: