Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, Η “Χρηστοήθεια” του Αντ. Βυζάντιου και ο “Galateo” του Giovanni della Casa. Οι πρώτες συσχετίσεις, Ο Ερανιστής, 23|2001, 300-306


no abstract

Follow EKT: