Μ. Ι. Μανούσακας, Γράμμα του πατριάρχη Παρθενίου Α΄ στο βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΔ΄. Επίλυση χρονολογικών και άλλων προβλημάτων, Ο Ερανιστής, 19|1993, 27-35


no abstract

Follow EKT: